Radio Taiwan International

Les collections de bronze

Image 1-1_Cloche Zhong dite Zong ZhouImage 1-2_(profile) Cloche Zhong dite Zong ZhouImage 1-3_(inscription) Cloche Zhong dite Zong ZhouCloche Zhong di...